ความปลอดภัย

We Are Professional

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

บริษัท ซีแองเจิล จำกัด ได้ดำเนินกิจการ โดยปฏิบัติตามหลักของกฏหมายความปลอดภัยและกฏหมายแรงงานเช่น
การอบรมหัวข้อด้านความปลอดภัย่างๆ การจัดดั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ การแต่งตั้ง จป ในระดับต่างๆ
และการขึ้นทะเบียนต่างด้าว  เป็นต้นและ ข้อกำหนดของลูกค้า ( บริษัท LCB1 ) ซึ่งประกอบไปด้วย

  •   การจัดการคุณภาพ ( ISO9001 )
  •   กาจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001 )
  •   การจัดการชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ( OHSAS18001 )
  •   การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับท่าเรือ ( PSHEMS )

 

SEA ANGEL SEA ANGEL มุ่งมั่น ยกระดับงานบริการขนถ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด

SEA ANGEL SEA ANGEL Commitment to Safety and
Quality in Providing Stevedoring Services

Contact Now

NEWS & ACTIVITY

Style Switcher

12 Predefined Color Skins
Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version