เกี่ยวกับเรา

We Are Professional

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ซีแองเจิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในช่วงเริ่มต้นได้บริการแรงงานเพื่อสนับสนุนการขนถ่ายตู้สินค้าในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสันติภาพให้กับท่าเทียบเรือ B1 ท่าเทียบเรือ B5

ในปัจจุบันบริษัท ซีแองเจิล ให้บริการกับท่าเทียบเรือ B1 ซื่งดำเนินงานโดย บริษัท แอลซีบีคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล 1 จำกัด และ ท่าเทียบเรือ A0 ดำเนินงานโดยบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด

SEA ANGEL SEA ANGEL มุ่งมั่น ยกระดับงานบริการขนถ่ายให้มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด

SEA ANGEL SEA ANGEL Commitment to Safety and
Quality in Providing Stevedoring Services

Contact Now

NEWS & ACTIVITY

Style Switcher

12 Predefined Color Skins
Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version